Theo một cách hiểu tổng quan, thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế được đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ đặc biệt. Vậy thực chất thuế tiêu thụ đặc biệt là

Bài viết liên quan

Chữ ký số giá rẻ EasyCA
Đăng ký chữ ký số EasyCA
Scroll to Top