Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, cả nước sẽ phải thực hiện cách ly toàn

Bài viết liên quan

Chữ ký số giá rẻ EasyCA
Đăng ký chữ ký số EasyCA
Scroll to Top