Điều 1. Định nghĩa

1.1. Khách hàng: là các tổ chức/đơn vị/ doanh nghiệp/ cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ chữ ký số EasyCA

1.2. Softdreams: là đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số được cơ quan nhà nước cấp phép về việc cung cấp Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo giấy phép số 61/GP-BTTTT ngày 21/02/2020

1.3. EasyCA: là dịch vụ chữ ký số điện tử hay còn gọi là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cung cấp bởi Softdreams

1.4. Chữ ký số: là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng. Theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác.

1.5. Chữ ký điện tử: là chữ ký được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách logic với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký.

1.6. Chứng thư số: là một dạng chứng thư điện tử do Softdreams cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của khách hàng. Từ đó, xác nhận khách hàng là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

1.7. Chứng thư điện tử: là thông điệp dữ liệu do Softdreams phát hành nhằm xác nhận khách hàng được chứng thực là người ký chữ ký điện tử.

1.8. Khóa bí mật: là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số.

1.9. Khóa công khai: là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

1.10. Phí khởi tạo: là khoản phí mà khách hàng cần thanh toán cho Softdreams khi mua mới dịch vụ chữ ký số điện tử EasyCA.

1.11. Phí thuê bao: là khoản phí mà khách hàng phải thanh toán cho Softdreams để duy trì sử dụng dịch vụ. Phí thuê bao được tính hàng năm và khách hàng có thể thanh toán trước cho nhiều năm khi đặt mua.

1.12. Ngày làm việc: từ ngày thứ hai 2 đến thứ bảy 7 trong tuần (làm việc 2 thứ 7/tháng) và các ngày làm bù (trước và sau các đợt nghỉ Lễ, Tết) theo quy định của pháp luật không bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết theo quy định pháp luật.

Điều 2: Nội dung thỏa thuận

2.1. Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chữ ký số EasyCA và Softdreams chấp thuận cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

2.2.  Softdreams cam kết cung cấp dịch vụ chữ ký số EasyCA cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

3.1. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán 100% giá trị gói sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng chọn

mua ngay sau khi gửi yêu cầu đặt hàng cho Softdreams hoặc những đại lý có thẩm quyền của

Softdreams.

3.2. Phí dịch vụ thực hiện thỏa thuận sẽ bao gồm phí khởi tạo và phí thuê bao được Softdreams công bố trên website https://chukysoeasyca.vn/  có quyền điều chỉnh mức phí dịch vụ theo giá thị trường và công bố trực tiếp trên https://chukysoeasyca.vn/.

Trường hợp khách hàng đã thanh toán trước phí dịch vụ cho nhiều năm trước thời điểm Softdreams công bố điều chỉnh mức phí dịch vụ thì mức phí dịch vụ sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn sử dụng mà khách hàng đã thanh toán.

3.3. Khách hàng thanh toán cho Softdreams hoặc các đại lý có thẩm quyền của Softdreams bằng các hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

3.4. Thời điểm bắt đầu tính phí thuê bao được tính từ ngày Softdreams bàn giao chứng thư số cho khách hàng, được căn cứ bằng thông báo của Softdreams qua email.

3.5. Softdreams không hoàn trả bất kể chi phí nào mà khách hàng đã thanh toán, sau khi Softdreams đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

3.6. Softdreams hoặc các đại lý có thẩm quyền sẽ xuất và gửi hóa đơn cho khách hàng dựa trên các thông tin được cung cấp sau khi đã nhận được 100% giá trị gói thanh toán theo quy định.

Điều 4: Bàn giao sản phẩm/dịch vụ

4.1. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp chính xác và trung thực những thông tin có liên quan đến chứng thư số, xuất trình và cung cấp cho Softdreams đầy đủ giấy tờ phục vụ cho việc cấp chứng thư số theo quy định của pháp luật, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và thiệt hại xảy ra nếu vi phạm quy định này.

4.2. Softdreams chịu trách nhiệm bàn giao chứng thư số cho khách hàng trong vòng 01 (một) ngày làm việc sau khi khách hàng hoàn thành trách nhiệm xác thực tính chính xác và trung thực của các thông tin trên chứng thư số cho Softdreams.

4.3. Softdreams đảm bảo làm đúng thủ tục trong suốt quá trình khởi tạo và bàn giao chứng thư số cho khách hàng.

4.4. Softdreams đảm bảo tính chính xác của những thông tin trên chứng thư số của khách hàng đúng như khách hàng đã đăng ký.

4.5. Khách hàng chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng EasyCA đúng theo hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của Softdreams công bố trong phần mềm.

4.6. Khi tiếp nhận bàn giao tài khoản truy cập từ Softdreams, khách hàng có trách nhiệm thay đổi mật khẩu trong lần đầu tiên sử dụng chữ ký số EasyCA.

Điều 5: Quyền và trách nhiệm khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ

5.1. Khách hàng có quyền sử dụng chữ ký số EasyCA để thực hiện ký số trong các giao dịch điện tử, các văn bản, tài liệu, hồ sơ điện tử… trong thời hạn còn hiệu lực của chữ ký số của khách hàng.

5.2. Khách hàng có quyền yêu cầu Softdreams cung cấp những thông tin sau:

 • Phạm vi, giới hạn sử dụng, mức độ bảo mật, phí, lệ phí cho việc cấp và sử dụng của loại chứng

thư số mà khách hàng xin cấp và những thông tin khác có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của

khách hàng;

 • Những yêu cầu để đảm bảo sự an toàn trong lưu trữ và sử dụng khoá bí mật;-
 • Thủ tục khiếu nại và giải quyết tranh chấp;

5.3. Khách hàng có quyền yêu cầu Softdreams tạm dừng, thu hồi lại chứng thư số đã cấp và tự chịu trách nhiệm về yêu cầu đó.

5.4. Mỗi bên có quyền cung cấp thông tin của khách hàng cho cơ quan quản lý nhà nước trong các

trường hợp:

 • Cung cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan an ninh những thông tin cần thiết nhằm

phục vụ công tác đảm bảo an ninh thông tin, điều tra phòng chống tội phạm theo đúng trình tự,

thủ tục pháp luật về tố tụng quy định;

 • Trong trường hợp khẩn cấp do pháp luật về tình trạng khẩn cấp quy định hoặc để đảm bảo an ninh

quốc gia, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải thực hiện mọi nghĩa vụ

hỗ trợ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5.5. Trong quá trình sử dụng EasyCA, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Softdreams các thay đổi, bổ sung thông tin liên quan đến chứng thư số của khách hàng (nếu có) chậm nhất trước 30 ngày kể từ ngày có thay đổi;

5.6. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng chứng thư số cũng như mọi thiệt hại xảy ra do lỗi khách hàng trong việc sử dụng/quản lý khóa bí mật.

5.7. Khách hàng đồng ý để Softdreams công khai thông tin về chứng thư số của khách hàng trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số của Softdreams theo quy định của pháp luật.

5.8. Khi sử dụng chứng thư số với mục đích giao dịch, khách hàng được coi là đã cam kết với người nhận rằng khách hàng là người nắm giữ hợp pháp khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư số và những thông tin trên chứng thư số liên quan đến khách hàng là đúng sự thật, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến chứng thư số đó. (Người nhận: là người nhận được thông điệp dữ liệu có sử dụng chữ ký số từ Khách hàng)

Điều 6: Gia hạn, tạm dừng và cấp lại dịch vụ chữ ký số EasyCA

6.1. Theo quy định của pháp luật, chậm nhất trước 30 ngày kể từ ngày hết hạn Chứng thư số, khách hàng cần thực hiện thủ tục gia hạn chứng thư số với Softdreams để tiếp tục sử dụng chứng thư số. Thời điểm gia hạn là thời điểm tính từ ngày hết hạn của kỳ đăng ký cấp chứng thư số liền kề trước

đó.

6.2. Tạm dừng cấp Chứng thư số mới trong các trường hợp sau:

 • Khi phát hiện các sai sót trong hệ thống cung cấp dịch vụ của Softdreams có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng
 • – Khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6.3. Tạm dừng dịch vụ của khách hàng trong trường hợp:

 • Khách hàng vi phạm một trong các điều khoản của hợp đồng
 • Chứng thư của khách hàng hết thời hạn hiệu lực mà khách hàng không tiếp tục thực hiện thủ tục

gia hạn chứng thư số.

 • Khi khách hàng đề nghị tạm dừng dịch vụ và yêu cầu đã được Softdreams xác minh là chính xác.
 • – Khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

6.4. Khi tạm dừng cấp chứng thư số mới, Softdreams phải thông báo công khai việc tạm dừng trên trang tin điện tử của mình, thông báo đến khách hàng và báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6.5. Trong thời gian tạm dừng cấp chứng thư số mới, Softdreams có trách nhiệm duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến chứng thư số đã cấp.

6.6. Trong trường hợp có nhu cầu cấp lại chứng thư số đã ngừng, khách hàng cần làm thủ tục đăng ký cấp lại với Softdreams. Nếu thời điểm đăng ký cấp lại diễn ra trước thời điểm hết hạn của thuê bao cũ, khách hàng sẽ được cộng thêm thời hạn sử dụng tương ứng với thời gian còn lại của gói thuê bao cũ tính từ thời điểm đăng ký cấp lại.

Điều 7: Tư vấn và hỗ trợ

7.1. Softdreams chịu trách nhiệm tư vấn hỗ trợ cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng thông qua hệ thống hỗ trợ dịch vụ hoạt động 24/7 được công bố trên website https://chukysoeasyca.vn/

7.2. Trường hợp khách hàng có nhu cầu dịch vụ tư vấn hỗ trợ khác nằm ngoài phạm vi của Hợp đồng này như hỗ trợ trực tiếp, dịch vụ tái đào tạo hướng dẫn sử dụng EasyCA thì hai Bên sẽ cùng thỏa thuận thống nhất về chi phí và phương thức thực hiện bằng văn bản bổ sung.

Điều 8: Bảo trì và cập nhật phiên bản mới

8.1. Softdreams chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để khách hàng sử dụng EasyCA 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian

ngưng hệ thống để bảo trì sẽ được Softdreams báo trước lịch thực hiện cho khách hàng bằng cách thông báo trực tiếp trên EasyCA.

8.2. Softdreams có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu từ người sử dụng của khách hàng.

8.3. Softdreams có trách nhiệm cập nhật phiên bản mới nhất của EasyCA cho khách hàng sử dụng

Điều 9: Bảo mật

9.1. Softdreams có trách nhiệm lưu trữ những thông tin liên quan đến khách hàng một cách an toàn và chỉ được sử dụng thông tin này vào mục đích liên quan đến chứng thư số hoặc mang lại lợi ích gia tăng cho khách hàng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

9.2. Softdreams đảm bảo môi trường tạo chữ ký dựa trên đám mây là đáng tin cậy và khóa bí mật chỉ được sử dụng dưới sự kiểm soát của Khách hàng, áp dụng các quy trình quản lý và bảo mật quản trị cụ thể và sử dụng các hệ thống, thiết bị mã hóa đáng tin cậy, bao gồm cả các kênh truyền thông điện tử an toàn.

9.3. Softdreams đảm bảo lưu trữ các thông tin liên quan đến Chứng thư số của khách hàng trong thời hạn ít nhất là 5 năm, kể từ khi chứng thư số bị thu hồi.

9.4. Softdreams đảm bảo giữ bí mật toàn bộ quá trình tạo cặp khoá cho cặp khóa của khách hàng.

9.5. Softdreams chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về chứng thư số, hồ sơ, tài liệu của khách hàng sử dụng trên EasyCA và không được phép tiết lộ cho bất kỳ Bên thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. Softdreams không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin hồ sơ/tài liệu điện tử của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.

9.6. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng truy nhập vào EasyCA.

9.7. Khách hàng chịu trách nhiệm sử dụng khóa bí mật của khách hàng một cách an toàn, bí mật trong suốt thời gian chứng thư số của khách hàng có hiệu lực và tạm dừng.

9.8. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng của khách hàng và có trách nhiệm ngay lập tức thông báo với Softdreams về các truy cập trái phép.

9.9. Softdreams sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người dùng của khách hàng, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi máy tính/ phần mềm hoặc hệ thống mạng nội bộ của khách hàng.

9.10. Mỗi bên có trách nhiệm tận dụng mọi phương tiện và với nỗ lực cao nhất để thông báo cho bên còn lại đồng thời áp dụng những biện pháp ngăn chặn và khắc phục kịp thời trong trường hợp phát hiện thấy dấu hiệu khoá bí mật của khách hàng đã bị lộ, không còn toàn vẹn hoặc sự sai sót nào khác có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của khách hàng.

Điều 10: Bản quyền phần mềm/dịch vụ và dữ liệu

10.1. Softdreams là chủ sở hữu và có toàn quyền tác giả phần mềm/dịch vụ

10.2. Khách hàng là chủ sở hữu và có toàn quyền đối với các các văn bản, tài liệu, hồ sơ điện tử được khách hàng tải lên và thực hiện ký số trên chữ ký số EasyCA trong suốt thời hạn còn hiệu lực của chứng thư số của khách hàng.

Điều 11: Sự kiện bất khả kháng

11.1. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, thay đổi chính sách pháp luật.

11.2. Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để Bên kia chấm dứt hợp đồng. Các bên phải tiến hành biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

11.3. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, Softdreams phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho khách hàng về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện (việc thông báo được thực thiện chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng). Softdreams vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng.

11.4. Khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, các bên sẽ ngay lập tức trao đổi ý kiến với nhau về việc thực hiện thỏa thuận. Trong trường hợp thống nhất tiếp tục thực hiện thỏa thuận, các bên sẽ tiến hành ghi nhận bằng văn bản có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của mỗi bên, theo đó các bên sẽ nhanh chóng phục hồi lại các quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận khi chấm dứt sự kiện bất khả kháng hoặc khi sự kiện bất khả kháng đó bị loại bỏ. Trường hợp các bên thoả thuận chấm dứt thỏa thuận, thực hiện như quy định tại Điều 12 Thỏa thuận này và phải thực hiện bằng văn bản có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của mỗi bên.

Điều 12: Thời hạn hiệu lực và xhấm dứt thỏa thuận

12.1. Thỏa thuận có hiệu lực kể từ khách hàng xác nhận đồng ý với các điều khoản trong thỏa thuận và có thời hạn đến khi chứng thư số cấp cho khách hàng hết hiệu lực sử dụng.

12.2. Thỏa thuận chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Thỏa thuận hết hạn và các bên không gia hạn thỏa thuận;
 • Softdreams đơn phương chấm dứt thỏa thuận do khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Softdreams theo thỏa thuận giữa hai bên;
 • Softdreams đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận thuê bao cho Softdreams hoặc đại lý có thẩm quyền của Softdreams bằng văn bản trước 30 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

Điều 13: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận này trước hết phải được các bên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án nhân dân có thẩm quyền trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Phán quyết của Toà án là cuối cùng và các bên phải có nghĩa vụ thi hành. Mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu.

Điều 14: Điều khoản sửa đổi, bổ sung thỏa thuận

14.1 Softdreams có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng dịch vụ và được công bố trên website https://chukysoeasyca.vn/

14.2. Trường hợp khách hàng không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bổ sung đó, khách hàng có thể chấm dứt thỏa thuận theo quy định tại Điều 12 Thỏa thuận này.

Điều 15: Căn cứ pháp lý

Thỏa thuận này được soạn thảo căn cứ vào:

 1. Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
 2. Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2015;
 3. Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005
 4. Căn cứ Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018

Điều 16: Điều khoản chung

16.1. Các Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định trong thỏa thuận này trên tinh thần thiện chí, hợp tác, trung thực và cùng có lợi.

16.2. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu có vấn đề gì nảy sinh thì hai bên sẽ cùng bàn bạc, thống nhất và tìm giải pháp khắc phục.

Scroll to Top